Гледали сте филми, в които някои от героите е фотограф, предполагам? Спомняте ли си...