„ШАМПИОНСКА ГАЛА ВЕЧЕР“ е представена за първи път в България. Оригиналната сцена...